• Przedszkole otrzymało następujące certyfikaty:

     

    • Międzynarodowy Certyfikat Jakości  "Partnerskie Przedszkole".
    • Indywidualny Certyfikat Lidera Edukacji Ekologicznej konkursu "Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego w roku szkolnym 2005/2006" oraz w roku 2010/2011 nadawany  przez : Fundację Ekologiczną  Silesia w Katowicach.
    • "Zielone Certyfikaty I i II stopnia" nadawane przez Fundację Ośrodka Edukacji   Ekologicznej w Warszawie.
    • W roku 2009 przedszkole otrzymało nominację w kategorii „Promotor Ekologii” w XI edycji Narodowego  Konkursu Ekologicznego „ Przyjaźni Środowisku” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W XIII edycji tego konkursu w 2012 roku  certyfikat - wyróżnienie  a w roku 2013 w XIV edycji konkursu Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach zdobyło certyfikat i tytuł laureata w kategorii "Promotor Ekologii".
    • W roku szkolnym 2008 / 2009 przedszkole otrzymało w programie organizowanym   przez Fundację „Nasza Ziemia” z Warszawy oraz Firmę Tymbark Ogólnopolski Certyfikat „Przyjaciele natury”. Certyfikat ten uzyskaliśmy w każdym kolejnym roku szkolnym. W roku 2017-2018 także.
    • W marcu 2008 roku przedszkole zgłosiło udział w programie międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi  organizowanym pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Środowiska przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie.  
    •  W dniu 11 października 2013 roku przedszkole odebrało w Krakowie certyfikat Zielonej Flagi przyznawany przez Kapitułę Programu Szkoły dla Ekorozwoju. „Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. Certyfikat ten ponownie został przyznany w roku 2014 i 2015. W roku 2015 na okres 3 lat.
    • W dniu 25 czerwca 2013 r. przedszkole otrzymało Certyfikat laureata w kategorii Promotor Ekologii  w XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod honorowym  Patronatem: Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

    Pozostałe certyfikaty:

    • Certyfikat „Bezpieczne Przedszkole” Priorytet – zdrowie oraz aktywność najmłodszych nadany przez firmy WJD Polska oraz  PWP ProLex – 2012 r.
    • Certyfikat  za  „Aktywne wspieranie dzieci z wadami wymowy. Dbałość o językową poprawność”  nadany przez firmę PWP ProLex – maj 2012 r.
    • Certyfikat „ Zdrowe Przedszkole” nadawany przez Międzynarodowe stowarzyszenie studentów Medycyny IFMSA - Poland Oddział Śląsk wraz z Centrum Telemedycznym Zdrowiu.pl   - 29.02.2012 r.
    • Certyfikat „Usuwając bariery w komunikacji, zapobiegasz izolacji” - nadany przez firmę PWP ProLex– 14.01. 2013 r.
    • Certyfikaty indywidualne dla dyrektora Barbary Kudelko oraz nauczyciela Barbary Bury -Mentor i Przewodnik Studenta" - nadany przez  Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz Gminę Żarki w projekcie realizowanym w ramach konkursu Ministra Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 15.03.2013 r.
    • Certyfikaty indywidualne dla dyrektora Barbary Kudelko oraz nauczyciela Barbary Bury - "Wykwalifikowany Opiekun Praktyk Pedagogicznych " - nadany przez  Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz Gminę Żarki w projekcie realizowanym w ramach konkursu Ministra Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 15.03.2013 r.
    • Certyfikat poświadczający, że „Placówka uczestniczy  w projekcie, którego celem jest poprawa jakości odżywiania dzieci i promuje aktywność fizyczną, stanowiącą nierozerwalną część profilaktyki zdrowia”- marzec 2013 r.  
    • Certyfikat poświadczający realizację programu "5 porcji warzyw, owoców lub soku" -  Stowarzyszenie KUPS oraz Agencja Rynku Rolnego.
    • Certyfikat poświadczający, że „Placówka uczestniczy  w projekcie, którego celem jest szerzenie świadomości ekologicznej wśród dzieci” – 09.12.2013 r.
    • Certyfikat Akademii Zdrowego przedszkolaka w II edycji akcji „Bezpieczny Przedszkolak – Przedszkolak bezpieczny w środowisku” – 2013r.
    • Certyfikat poświadczający, że „Placówka uczestniczy  w projekcie logopedycznym „ Wszystkie dzieci mówią poprawnie” – 11.09.2013 r.
    • Certyfikat „promotora Ekologii” w XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „ Przyjaźni środowisku” – 11.12.2013 r.
    • Certyfikat uczestnictwa w programie „ Zielona Stopa Filantropa” nadawany przez Fundacje Nasza Ziemia z Warszawy  - 05.11.2013 r.
    • Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka za realizację V Edycji "Piramidy Żywienia Przedszkolaka - Zboża Zjadamy Energię z nich Mamy" - jesień 2013 r. 
    • Certyfikat  Akademii Zdrowego Przedszkolaka za realizację IX Edycji pod hasłem "Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy" - zima 2013 r. 
    • Certyfikat  Akademii Zdrowego Przedszkolaka za realizację X Edycji pod hasłem " Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu" - wiosna 2014 r.
    • Certyfikat poświadczający, że Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach uczestniczy w projekcie "Dodaj język polski do ulubionych - ucząc dzieci wyraźnie mówić i pięknie rysować" - 03.07.2014 r.
    • Certyfikat poświadczający, że Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach uczestniczy w projekcie "Dodaj język polski do ulubionych - ucząc dzieci różnicować głoski" - 03.07.2014 r.
    • Certyfikat Kreatywnego Przedszkolaka w roku szkolnym 2014 / 2015 - 1 stopień kreatywności Play-Doh Akademia Wyobraźni.
    • Certyfikat „ Przedszkole promujące zdrowie” – Metis Katowice – 19.03.2015 r.
    • Certyfikat „ Przedszkole przyjazne środowisku” – Pozaszkolny Ośrodek Edukacji – Myszków 2015 r.
    • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie logopedycznym „ Dbamy  o język” –Daxen Poznań 01.04.2015 r.
    • Certyfikat nr 171/2015 poświadczający ukończenie „Ścieżki  Wiedzy o Roślinach Egzotycznych” -  22.04.2015 r.
    • Certyfikat „ Akademii Zdrowego Przedszkolaka – w XIII akcji „Podróż do Eko – krainy” – czerwiec 2015 r.
    • Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi przyznany na okres 3 lat – X 2015 r.
    • Certyfikat Placówki Przyjaznej Środowisku przyznany przez Zakład Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego „AS” z Sosnowca – X 2015 r.
    • Certyfikat „Pastusiowego Przedszkola” akademii Aquafresch – V i VI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej – IX 2015 r., IX 2016 r.,IX 2017r.
    • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie logopedycznym „Dbamy o język Polski” – Daxen – 26.10.2015 r.
    • Certyfikat - Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej” –skierowana do małych dzieci ich rodziców , opiekunów i wychowawców pod patronatem Ministerstwa Zdrowia – X 2015 r.
    • Certyfikat poświadczający „Placówka przyjazna dzieciom chorym  a cukrzycę” nadany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z Gliwic – X 2015 r.
    • Certyfikat „ Przedszkole przyjazne środowisku” – Pozaszkolny Ośrodek Edukacji – Myszków 2015 r.;
    • Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka za realizację programu -  Akcja XVI   „Z Janem Brzechwą o zdrowiu” – listopad 2015r.;
    • Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka za realizację programu -  Akcja XVII  „Z Marią Konopnicką w świecie emocji” – marzec 2016r.;
    • Certyfikat za prowadzenie zajęć w roku szkolnym 2016/2017 w ramach akcji edukacyjnej zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia - 20.10.2016r.
    • Certyfikat „ Kubusiowi Przyjaciele Natury” – X edycja 2017/2018 –Fundacja Partnerstwo dla Środowiska , Tymbark – I 2018r.
    • Certyfikat "SOWY 2018" w I edycji konkursu dla przedszkoli organizowanego przez Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach oraz Wydział Edukacji i Sportu urzędu Miasta Katowice - 4.06.2018r.
    • Certyfikat "Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo" - w programie "Wielka Liga Czytelników" - 14.06.2018r.
    • Certyfikat „ Kubusiowi Przyjaciele Natury” – XI edycja 2018/2019 –Fundacja Partnerstwo dla Środowiska , Tymbark – I 2019r.
    • Certyfikat "Porozumienie bez przemocy - Mini Mediacji" - Wydawnictwo Klett - 30.06.2019r.
    • Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie na okres 01.10.2018r. - 30.09.2021r. - nadany przez ROME Metis w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach.
    • Certyfikat Zielonej Flagi w ramach międzynarodowego programu Eko-Szkoły w edycji 2017/2018 na okres 3 lat - Fundacja dla Edukacji Ekologicznej - Kraków 10.10.2018r.
    • Certyfikat „ Kubusiowi Przyjaciele Natury” – XII edycja 2019/2020 –Fundacja Partnerstwo dla Środowiska , Tymbark – XII 2019r.
    • Certyfikat udziału w akcji "Zdrowo i Sportowo" w edycji 2019/2020
    • Krajowy Certyfikat "Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie" - Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Minister Edukacji Narodowej -  grudzień 2020r.
    • Certyfikat udziału w akcji „Laurka dla Strażników Lasów” – organizowanej przez Fabrykę Aktywności Młodych – 09.05.2022r.
    • Certyfikat uczestnictwa w 29 akcji Sprzątanie świata Polska pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”  organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia – 16.09.2022r.
    • Certyfikat za udział w III edycji akcji "Pocztówkowy zawrót głowy" 2022/2023 - organizowanej przez Przedszkole Publiczne w Pęgowie
    • Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym 'Zabawa sztuką" organizowanym przez Przedszkole nr 9 w Siemianowicach Śląskich - 31.05.2023r.
    • Certyfikat w V edycji akcji "Jak nie czytam, jak czytam" organizowanej przez redakcję miesięcznika "Biblioteka w szkole" - lipiec 2023r.