•  

   Podsumowanie akcji informacyjno-edukacyjnej  „Wirusoochrona" ( październik - listopad 2022r.)

    

   #lekcjaHigieny #Wirusoochrona

   W ramach akcji #lekcjaHigieny #Wirusoochrona podjęto  szereg działań mających na celu realizację treści edukacyjnych związanych   z kształtowaniem właściwych zachowań prozdrowotnych dzieci.

   Działania przeprowadzone w grupie dzieci 5/6 - letnich "Skowronki"    poruszały następujące zagadnienia:

   • Prawidłowa higiena rąk;
   • Podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne
   • Podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
   • Inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).                                                                      

   Dzieci poznały sposoby walki z chorobami zakaźnymi przenoszonymi drogą kropelkową. Obserwowały na ilustracjach przykładowe bakterie i wirusy, których nie widać „gołym okiem”, ale w dużym powiększeniu pod mikroskopem są widoczne Dzieci wraz z nauczycielem poszukiwały różnych skojarzeń ze słowem „wirus”. To zadanie ułatwiło przejście do  pogadanki na temat tego, gdzie można spotkać wirusa. Ważny  był eksperyment. Dzieci poczuły, zobaczyły i zrozumiały, jak działają wirusy i jak szybko mogą przedostać się do naszego organizmu, a wszystko to dzięki czerwonej farbie.  Zadanie było kolejnym krokiem do pogadanki i przypomnienia zasad prawidłowego mycia rąk.  Rozwiązywały krzyżówki, malowały wirusy i bakterie, prawidłowo demonstrowały sposób zachowania się w czasie zagrożenia chorobowego.

               Akcja informacyjno – edukacyjna „Wirusoochrona” pozwoliła dzieciom jeszcze dokładniej zgłębić znaczenie higieny w walce o własne zdrowie.

   Koordynatorzy akcji
   Kołodziej Małgorzata
   Kudelko Aleksandra

              v                          

    

   Podsumowanie akcji informacyjno-edukacyjnej  „Wirusoochrona" (wrzesień - październik 2021r.)

             Na przełomie września i października dzieci z grupy "Sikorki" w ramach wojewódzkiej akcji informacyjno – edukacyjnej pt #lekcjaHigieny #Wirusoochrona wzięły udział w zajęciach profilaktycznych na temat higieny oraz zdrowia. Głównym celem akcji była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia wirusów.

             Akcja została przeprowadzona w grupie dzieci 5/6 - letnich. Dzieci były bardzo zainteresowane tematyką akcji, wykazały się dużą znajomością obowiązujących zasad i chętnie stosowały je w praktyce. Ponadto  dzieliły się także wiedzą zdobytą poprzez środki masowego przekazu oraz z rozmów z rodzicami.

             Wszystkie dzieci dowiedziały się, jak należy wspomagać organizm, aby zapobiegać infekcjom, poznały zasady sanitarne, przypomniały sobie etapy  prawidłowego mycia rąk, dowiedziały się jak działa szczepionka. Dzieci rozwiązywały krzyżówki, malowały kolorowanki, odpowiadały na pytania, obejrzały prezentację multimedialną na temat wirusów i prawidłowo demonstrowały sposób zachowania się w czasie zagrożenia chorobowego. Poprzez zabawę zdobyły nowe wiadomości i umiejętności.

             Dzieci dowiedziały się co oznaczają takie pojęcia, jak zdrowie i choroba. Jakie symptomy decydują o tym, że jest się chorym. Dzieci dowiedziały się jakie to małe, niewidoczne żyjątka sprawiają, że chorujemy. Poznały definicję bakteria i wirus, (czym się różnią, jak się rozprzestrzeniają). Dowiedziały się co to jest odporność organizmu, jaki ma wpływ na zdrowie i jak można ją wzmocnić. Wiedzą, że nie trzeba się bać lekarza i należy przyjmować przepisane przez niego lekarstwa.

   Zapoznały się z pojęciem higieny, zrozumiały potrzebę jej utrzymywania, przypomniały sobie podstawowe  zachowania podczas kichania i kasłania (zasłanianie ust i nosa), dowiedziały się, że nie można używać przyborów do higieny należących do innych osób. Zapamiętały również, że oprócz higieny własnego ciała ważne jest utrzymywanie higieny wokół siebie poprzez dbanie o czystość pomieszczeń i zabawek, a także poprzez niehałasowanie podczas zabawy.

   Dzieci dowiedziały się również,  że odporność można wzmacniać poprzez ruch, hartowanie i odpoczynek. Nauczyciele wyjaśnili dzieciom, jak ważny jest dla zdrowia ruch (ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe), jego rola w budowaniu odporności, jak ważne są spacery i  przebywanie na świeżym powietrzu.

   W celu usystematyzowania oraz utrwalenia wiedzy dzieci obejrzały film z serii Edusie „Co to jest koronawirus?”, dowiadując się w taki sposób, na co muszą w szczególny sposób zwracać uwagę oraz jak chronić się przed różnymi chorobami.

   Koordynatorzy akcji
   Kołodziej Małgorzata
   Kudelko Aleksandra

                     

    

   Podsumowanie akcji informacyjno-edukacyjnej  „Wirusoochrona” rok szkolny 2020/2021

   W naszym przedszkolu, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest nadrzędnym priorytetem w całym procesie edukacyjnym. Już od kilku lat wprowadzamy do swoich działań programy służące kształtowaniu umiejętności dbania o zdrowie i promowanie zdrowego stylu życia.

   W tym roku nasze przedszkole przystąpiło do akcji informacyjno – edukacyjnej „Wirusoochrona” organizowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  w Katowicach. W ramach akcji w grupie dzieci 5/6-letnich "Sikorki" odbyła się #LekcjaHIGIENY i #wirusoochrona.  Celem zajęć było wzbogacenie wiedzy dzieci  z dziedziny zdrowia i higieny oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych.

   Na wstępie dzieci dowiedziały się, co oznaczają takie pojęcia, jak zdrowie i choroba. Jakie symptomy decydują o tym, że jest się chorym czy też zdrowym?  Dzieci dowiedziały się, jakie to małe, niewidoczne żyjątka sprawiają, że chorujemy. Poznały definicję bakteria  i wirus, (czym się różnią, jak się rozprzestrzeniają). Dowiedziały się, co to jest odporność organizmu, jaki ma wpływ na zdrowie i jak można ja wzmocnić. Wiedzą, że nie trzeba się bać lekarza i należy przyjmować przepisane przez niego lekarstwa.

   Następnie dzieci zapoznały się z pojęciem higieny, zrozumiały potrzebę jej utrzymywania, przypomniały sobie podstawowe zasady podczas kichania i kasłania (zasłanianie ust i nosa), dowiedziały się, że nie można używać przyborów do higieny należących do innych osób. Podczas przeprowadzonego eksperymentu zobaczyły jak działa mydło na wirusy. Przedszkolaki przypomniały sobie etapy mycia rąk z wykorzystaniem plakatu "Szkoła czystych rąk".  Zapamiętały również, że oprócz higieny własnego ciała ważne jest utrzymywanie higieny wokół siebie poprzez dbanie o czystość pomieszczeń i zabawek. W grupach dzieci rozwiązały krzyżówkę, której hasło brzmiało: higiena. Dzieci świetnie sobie poradziły! Znały odpowiedzi na wszystkie pytania.  Z dużym zaangażowaniem pokolorowały kolorowankę nawiązującą do zasad obowiązujących podczas pandemii koronawirusa. W celu usystematyzowania oraz utrwalenia wiedzy dzieci obejrzały film z serii Edusie „Co to jest koronawirus?”, Dowiadując się w taki sposób, na co muszą w szczególny sposób zwracać uwagę oraz jak chronić się przed tą chorobą. Dzieci wiedzą, że należy trzymać dystans, nosić maseczkę w miejscach publicznych oraz ubierać się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych.

   Dzieci dowiedziały się oraz utrwaliły, które witaminy są ważne w budowaniu odporności i w jakich produktach się znajdują, wiedzą, że niektóre warzywa i owoce to naturalne leki. Samodzielnie przygotowały sok z marchewki, jabłek i pomarańczy, który ze smakiem wypiły. Doskonale wiedzą, że odporność można wzmacniać poprzez ruch, hartowanie i odpoczynek. Chętnie uczestniczyły w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

   Podczas zajęć w przedszkolu dzieci wykonały zakładki do książek propagujące szczepienia oraz przedstawiające korzyści płynące z tego sposobu zapobiegania chorobom.

   W domu, wraz z rodzicami, dzieci przygotowały plakaty propagujące podstawowe zasady higieny wśród dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa  i grypy.

   Małgorzata Kołodziej
   Aleksandra Kudelko

     


     


      • liczba odwiedzin: 760