• SPRAWOZDANIA FINANSOWE

   •  

    Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

    Strona internetowa https://cuwkatowice.bip.gov.pl/

    ________________________________________________________________________________________________________

    Udostępniający: Barbara Kudelko
    Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Kudelko
    Czas udostępnienia: 02.09.2019r.
    Czas wytworzenia: 30.06.2019r.