• Ramowy rozkład dnia

   •   Ramowy rozkład dnia przedstawia się następująco:

    6.00 – 8.35 schodzenie się dzieci, indywidualne kontakty z dziećmi, zabawy dowolne    dzieci podejmowane według indywidualnych zainteresowań, praca stymulacyjna indywidualna lub w małych grupach

    8.35 – 8.50 zestaw porannych zabaw ruchowych

    8.50 – 9.00 przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne

    9.00 – 9.20 śniadanie

    9.20 – 9.30 zabiegi higieniczne, przygotowanie d o zajęć

    9.30 – 11.50 sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela, rozwijające wszystkie rodzaje aktywności dziecka : ruchowe, muzyczne, plastyczne, matematyczne, językowe, przyrodnicze pozwalające na rozwijanie wiedzy i umiejętności dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka ; spacery albo zabawy ruchowe w sali zajęć ; zabawy i działania podejmowane z własnej inicjatywy dzieci

    11.50 – 12.00  przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

    12.00 – 12.30 obiad

    12.30 – 12.40  zabiegi higieniczne,

    12.40 – 13.50 – maluchy – leżakowanie,

    dzieci starsze – zajęcia i zabawy o charakterze relaksacyjnym,  sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela

    13.50 – 14.00 -  przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne

    14.00 – 14.15.00 podwieczorek

    14.15 – 14.20 -  zabiegi higieniczne

    14.20 – 17.00 -  rozchodzenie się dzieci, zajęcia i zabawy o charakterze     relaksacyjnym,  sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela.