• Zajęcie I miejsca w XXI Międzyprzedszkolnej Spartakiadzie Sportowej Przedszkolaków organizowanej przez Miejskie Przedszkole nr 93 w Katowicach oraz Szkołę Podstawową nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach – 19.03.2019r.
     • Zdobycie wyróżnienia w Międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Zima” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach – 29.03.2019r.
     • Zdobycie dwóch  II miejsc  w konkursie recytatorskim pt. „Wiosenne przebudzenie” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 73 im. Misia Uszatka i Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb” w Katowicach – 03.04.2019r.
     • Zdobycie wyróżnienia w XIX Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Piosenki pt.” Muzyczne podróże po Polsce” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach – 10.04.2019r.
     • Zdobycie tytułu Laureata w XXIII Miejskim Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Wesoły Mikrofon” pod patronatem Prezydenta Katowic Pana Marcina Krupy organizowanym przez Miejski Dom Kultury „Ligota” w Katowicach – 11.04.2019r.
     • zdobycie III miejsca w I Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie ekologicznej "Ekologiczna odznaka dla zdolnego  przedszkolaka 2019"- organizowanej przez Przedszkole Niepubliczne "Pałacyk" w Katowicach - 25.04.2019r.
     • zdobycie nagrody indywidualnej w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt."Tata, mama, ja i brat dbamy o ten świat" prowadzonym w ramach XXVI "Tygodnia Ziemi" w Zabrzu organizowanym przez Urząd Miasta Zabrze oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - 28.04.2019r.
     • zdobycie wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Wiosna budzi owady do życia" organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 94 im. Małego Księcia w Katowicach - 29.04.2019r.
     • zdobycie III miejsca w Regionalnym Konkursie Plastycznym pt.: "W zdrowym ciele zdrowy duch" organizowanym przez Niepubliczną Katolicką Szkołę Podstawową im. Św. Rodziny w Katowicach - 06.05.2019r.
     • zdobycie II miejsca w II Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie matematycznej dla dzieci 6 letnich organizowanej przez Przedszkole Niepubliczne "Pałacyk" w Katowicach - 10.05.2019r.
     • zdobycie I miejsca w Międzyprzedszkolnym Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 80 w Katowicach - 17.05.2019r.
     • zdobycie I miejsca w III Konkursie Recytatorskim "Brzechwa i Tuwim Dzieciom" organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Katowicach - 12.06.2019r.
     • zdobycie I miejsca w XVI Międzyprzedszkolnym Konkursie "Grające przedszkolaki" organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 71 w Katowicach - 20.11,2019r.
     • zdobycie I miejsca w Festiwalu Zdrowego Przedszkolaka zorganizowanego przez Państwowa Inspekcję Sanitarną przy udziale Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oraz Miasta Katowice - 27.11.2019r.
     • zdobycie tytułu Laureata w I Międzyprzedszkolnym Konkursie " Gdzie mieszkam - kim jestem ?" zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach - 11.12.2019r.
     • zdobycie wyróżnienia w konkursie plastycznym pt. "Postać świąteczna zamknięta w recyklingowym słoiku" zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 90 w Katowicach - grudzień 2019r.
     • zdobycie III miejsca w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa"  zorganizowanym przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku - grudzień 2019r.
     • zdobycie Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Matematyczna Karta Świąteczna" zorganizowanym przez Przedszkole Niepubliczne "Pałacyk" w Katowicach - 12.12.2019r.